Obchodní podmínky

POZOR !!! OBJEDNÁVKY UČINĚNÉ OD 10.7. 2019 DO 24.7.2019 BUDOU Z DŮVODU DOVOLENÉ ODESÍLÁNY POSTUPNĚ AŽ PO 25.7.2019

VŠEM PŘEJEME KLIDNÉ LÉTO !!!

Provozovatel internetového portálu

Název společnosti : Radoslav Peterka
Ulice a číslo popisné : Rožmberk 10
Město a PSČ : Rožmberk 10, 382 18
Stát : ČR
IČ: 60640065

Výdejní místo je v obchodě s výtvarnými potřebmi na ulici Nuselská 45 na Praze 4 a to od pondělí  do pátku od 9.00 do 18.00 hod. 

 

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu její automatické potvrzení. Objednávky vyřizujeme v naprosté většině druhý den, nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud je zboží uvedeno jako ,, skladem“. V případě, že zboží není skladem, konzultujeme dodací lhůtu se zákazníkem individuálně. Položky nejsou aktualizovány automaticky, takže jsou aktualizovány vždy jednou týdně !!! Tímto může dojít k situaci, kdy může být u zboží uvedeno skladem ještě v momentě Vaší objednávky, přestože v tu chvíli už skladem není. Objednané zboží poté dodáme se zpožděním max 14 dní.

V období od 1. října do 31. prosince je doba dodání 2-7 pracovních dnů.

 

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku dálkové komunikace

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředku dálkové komunikace (internet), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník musí v této lhůtě zboží doručit dodavateli a  písemně uvést, že odstupuje od kupní smlouvy.

Pokud nám budete zboží vracet v této lhůtě poštou, případně jinou zásilkovou službou, uveďte odstoupení od kupní smlouvy písemně, připojte vaše jméno a  číslo účtu pro vrácení peněz.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce §53 odst. 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

 

 Doprava

Výše poštovného i balného je u hraček podle ceníků.  Na přání obdržíte i podací číslo zásilky. Zboží zasíláme službou Doporučený balík České pošty, kurýrem DPD, Uloženkou, případně zboží vydáme osobně na našem výdejním místě. V případě, že Vás Česká pošta nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Ostatní dopravci Vás budou kontaktovat. Úložná doba je 7 pracovních dnů. Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení, případně Vás nikdo nekontaktuje. V takovém případě nás kontaktujte. Každý balík má své podací číslo a na webových stránkách dopravce lze zjistit, kde je uložen. 

Zásilky jsou odbavovány denně.

Ceny jednotlivých doprav najdete vždy aktualizované na hlavní stránce nahoře.

 

Platební podmínky

Dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží  doručovateli (kurýrovi) nebo na pobočce dopravce.

Bankovní převod - po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo úctu a variabilní symbol. Na platbu čekáme 5 pracovních dní, pak zboží odblokujeme pro další prodej a objednávku stornujeme. Účet pro příjem plateb: 257689448/0300. U platby prosím vždy uveďte číslo objednávky jako variabilní symbol.

V hotovosti - při osobním odběru. Zboží pro osobní odběr blokujeme maximálně 5 pracovních dní od našeho oznámení zákazníkovi, že je objednávka připravena k odběru. V případě, že zboží nebude vyzvednuto, uvolníme ho zpět do prodeje a nezaručujeme, že v době pozdějšího vyzvednutí bude skladem. (zavážíme 1 x týdně ve středu, před Vánoci pak v 11 a 12. měsíci 2 x týdně v út a čt.) Děkujeme za pochopení !

Externí sklad

Pokud je u zboží poznámka "Externí sklad", vyhrazujeme si právo zboží dodat cca do 14 dnů a zároveň upozorňujeme na možnost, že zboží nemusí být skladem, o čemž budete po ověření obratem informováni.

 

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se však na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením a běžným opotřebením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Zákazník má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na dopravu). Vždy je třeba popsat charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu maximálně do 30ti kalendářních dnů. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního předání je předán ihned.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo na:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu (viz. dále),  nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny, včetně cen akčních platí do jejich odvolání nebo do vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste ho objednali bez ohledu na jakékoliv pozdější změny v jeho ceně.

 Obrázky mohou být u některých produktů pouze ilustrativní.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám, ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem.

 

Zrušení objednávky

Objednávku můžete stornovat emailem či telefonicky. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

 

Závěrečné ujednání

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.Dává tím zároveň souhlas se zasíláním newsletterů a reklamy v podobě emailu. Na požádání může být z tohoto zasílání jeho email vyjmout.

Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

 Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) –  osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu : info@rarasek.com

 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Obchodní podmínky platí od 1.2.2013